«Folk på Vestlandet og i Nord-Noreg kan gjerne fnysa av kor lite dei i sør og aust toler av ver»

«Bruk heller dagen i sofaen enn å gå ut for å ironisera over kor pinglete folk blir når det bles. At trafikken på Sotrabrua blir halde oppsyn med i stygt vêr, det kan redda liv.»
Leder

«Vi er lei av politikarar som neglisjerer folks identitetsfølelse og ønske om å få delta i namneprosessen»

Både folk flest og politikarane skal bli minna på namnefadesen med jamne mellomrom, skriv Håkon Fjell.
Leserinnlegg