«Jeg sitter her og minnes og tenker på hvor mye verden har forandret seg»