En oppfordring til grunneiere, få tak i et lass med stein og en traktor, og la inntektene komme