«Festningen skulle betraktes som et historisk museum, ikke et krigsminne. Dette ble nok kimen til motforestillinger og maktkamp»