Det er trist at tilgangen til bølgekraftverket er borte. Hva nå?