«Vil fremtiden fortsette med kaos på veger og fortau?»