Øygarden kommune: Hvor er klima- og naturengasjementet?