«Håndballgruppen i Sotra SK har vært gjennom en utfordrende periode, men dette har vi nå snudd til noe positivt»

Nestleder Stian Andrè Larsen i håndballstyret i Sotra Sportsklubb ser lyst på fremtiden.
Sport