Kristoffer Zachariassen lever ut fotballdrømmen i utlandet