Åpner splitter nytt bedehus:

Framtidsvisjonane

Framtidsvisjonane

Alle elevande i klasse 7A ved Foldnes skule har skrive ned sine visjonar for Straume-området. Her er to av dei som vart lagt ned i tidskapselen på Straume sjøfront.