«Vi er lei av politikarar som neglisjerer folks identitetsfølelse og ønske om å få delta i namneprosessen»

Både folk flest og politikarane skal bli minna på namnefadesen med jamne mellomrom, skriv Håkon Fjell.
Leserinnlegg