Mona Levin under Krystallnattmarkeringa i Straume Forum: – Vi må stå opp mot antisemittisk løgn og propaganda

  • Leiar for Sartora Tankesmie, Asbjørn Landro, overleverte ei gåve til hovudtalaren ved markeringa av Krystallnatta, Mona Levin. Linosnittet «Pianisten» (Mona Levins far, Robert Levin) er laga av Bodil Østmo-Seter. FOTO: Ingalis A. Malmo