Samla seg for å oppleva songgleda i eit stort fellesskap