40 personer evakuert – brannen har spredt seg over store områder