Går julepatrulje for at folk ikkje skal kjenne seg utrygge på senteret og bussterminalen