Denne vegen vert neppe opna att for pendlarane

Tiltaket mot køsniking blir etter alt å døma permanent.

I april i fjor vart Drotningsvikvegen stengt for gjennomkøyring i rushtida. Stenginga er ei prøveordning, men no tyder alt på at forbodet blir permanent.

Les hele saken med abonnement