Stefar nektar for å ha straffa guten – skal ha kontakta både lege og prest for å få hjelp