Kommunen kravde ferja fjerna. No er vedtaket utsett