Inntektene til Hotate bare vokser, viser regnskapet