– Det vil nok gå noen dager før vi har rutinene på plass