Simon stod i vindauget og såg nokon stikke av med vannscooteren