Pasienttrykket på Øyane DPS har meir enn dobla seg på få år