Dette er bransjene som er hardest rammet i Øygarden