Sotralista har droppet flest møter i kommunestyret

Fraværslisten toppes av to nestorer i Sotralista: Jan Utkilen og Svein Bergh har vært borte fra nesten halvparten av kommunestyremøtene i Fjell denne perioden.

Sotralista er partiet med mest fravær denne kommunestyreperioden i Fjell kommune.
Publisert:
Denne artikkelen er over tre år gammel

Siden kommunestyret i Fjell inntok sin nåværende «regjeringsperiode» oktober 2015, har representantene gjennomført 36 møter.

Det er på disse møtene de folkevalgte gjennom sitt oppmøte er med på å styre kommunen.

En gjennomgang Vestnytt har gjort av møteprotokollene, viser at to av kommunestyrerepresentantene konsekvent har meldt avbud i nesten halvparten av møtene.

47 prosent fravær

Mens medianen for fravær i kommunestyret ligger på tre frafall, skiller to av representantene seg skarpt ut.

Både Jan Utkilen og Svein Bergh, henholdsvis ordførerkandidat og gruppeleder fra Sotralista, har droppet 17 av 36 møter. Det tilsvarer 47 prosent av møtene siden oktober 2015.

Fortsatt gjenstår to møter i denne valgperiode.

Les også

Superkvinnene i lokalpolitikken

Velger å dra på ferie

Jan Utkilen, tidligere ordfører i Fjell og Sotralistas nåværende ordførerkandidat, forklarer det høye fraværet dels med reisevirksomhet.

– Jobbreiser?

– Nei, fritidsreiser. Jeg er jo pensjonist, svarer Utkilen.

– Det er møteplikt i kommunestyret?

– Det vet jeg. Husk at jeg har vært ordfører. Du må melde fra at du ikke kan, og du må ha gyldig fravær. Hvis ikke, kan ordføreren tvinge deg til å møte opp. Jeg har hele tiden hatt gyldig fravær.

– Det er bare blitt sånn denne perioden, sier Jan Utkilen (Sl), og mener han hadde bortimot hundre prosent oppmøte i forrige periode.

– Du stiller som ordførerkandidat nå. Hvorfor skal folk stole på at du gjør jobben de stemmer på deg for, om du blir valgt inn?

– Vi får se hvordan oppslutningen blir, men vi mener alvor. Og så får vi se på posisjonene som fordeles etter valget. Jeg kommer til å engasjere meg, ikke vær bekymret for det.

Og blir han ikke valgt inn, kan han endelig bli pensjonist på heltid, svarer han muntert.

– Viktig at varamedlemmene får mulighet til å være med, sier Svein Bergh (Sl).

«Bare blitt sånn»

Sotralistas gruppeleder Svein Bergh har like mye fravær som Utkilen.

– Det er bare blitt sånn. Det ligger ikke noe dramatikk i det, svarer han.

At Sotralisten er det partiet som samlet sett har størst fravær, er ingen grunn til bekymring, ifølge gruppelederen.

– Velgerne stemmer for Sotralista sitt program, og de som møter, enten de er faste eller vara, gjør sin jobb. Det skal ikke velgerne være i tvil om, sier Bergh.

Og det er viktig at vararepresentantene føler de er med:

– Får de ikke muligheten til å være med, mister de interessen for politikk. Det er noe vi har praktisert i alle år.

For å stille opp i kommunestyret får de folkevalgte for tiden 1.760 kroner per møte. Godtgjørelsen justeres i takt med ordførers lønn. Utkilen og Bergh har mottatt henholdsvis 33.620 og 36.350 kroner for oppmøtet i kommunestyret.

Jacob Aars ved UiB har spesialisert seg på lokalpolitkk og representasjon til kommunestyrer.

Professor: Høyst problematisk

Jacob Aars, professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB, påpeker at kommuneloven praktiserer møteplikt, og at det skal mye til før en kan fritas fra det.

Systematisk fravær er problematisk av to grunner, påpeker han:

  • Er det et bestemt parti som hele tiden ikke dukker opp, blir dets partis velgere svakere representert i kommunestyret.
  • Fraværet signaliserer overfor velgerne at vervet prioriteres lavt, og at det som foregår i kommunestyret ikke er viktig nok til å være til stede.

– Representantene det gjelder sier at det ikke gjør noe, fordi de har vararepresentanter som stepper inn?

– Partiet vil ha samme antall stemmer i kommunestyret som det skal ha når vararepresentantene stiller, ja. Men et kommunevalg er i stor grad et personvalg. Velgerne kan rette på stemmene for å få inn enkeltpersoner. Sånn sett bør de som er valgt inn ta oppmøtet relativt alvorlig, svarer Aars.

– 30 prosent fravær var et høyt tall for et parti, bemerker Marianne Bjorøy (Ap). Hun er likevel ikke overrasket.

Kommunestyret er ingen lek

Ordfører Marianne Bjorøy (Ap) sier hun har lagt merke til at det er de samme personene som melder forfall før kommunestyremøtene.

– Det er ulike grunner til at folk melder forfall, men... møtene settes opp ett år i forveien, og det er viktig at medlemmene setter av tid til møtene. Når du stiller til valg, er det en forpliktelse som varer i fire år, sier Bjorøy, og legger til:

– Vi leker ikke kommunestyre. Vi er tross alt folkevalgte.

Publisert: