Langtidslagra bil i busslomme

  • Eit busstopp er ikkje ein heilt kurant stad for å langtidsparkera ein bil utan registreringsnummer.