Får ny reserveferge

  • «MF Rosesund» er navnet på den nye reservefergen. Dette er fergen som tidligere bar navnet «Fjorgar», og som har gått i fast rute mellom Klokkarvik og Hjellestad i 23 år.