Åpner barnehager og skolene for de yngste om noen uker