Folk lar seg irritere av andre på sjøen, og Øygarden er blant stadene det blir meldt inn flest skadar