Også oppvekstsjefen vert lyst ut

  • Tilsetjingsutvalet og prosjektrådmann Rune Lid lyser ut også den fjerde kommunalsjefstillinga eksternt. Til høgre sundordførar Kari-Anne Landro. FOTO: Erik Bentdal Støverud (arkiv)