Tilgjengepris for «nyevegen»

  • Den nye delen av fylkesveg 209 gav vegvesenet og fylket pris for universell utforming. FOTO: Karstein Sæverås (arkiv)