Byggjer gangveg, men ikkje heilt til festningsparkeringa