Jula kan bli kvit. Men først må du halde på hatten