Helikopterulukka: Har henta data ut frå ferdskrivaren