Fra skolelei til motivert

  • Skrivebok og blyant er byttet ut med nettbrett og en digital penn for Eirik Brekke. Det har ført til resultatforbedring og større motivasjon blant elevene. FOTO: Inger Elise J. Økland