Siden Øygarden ble én kommune, har behandlingstiden på byggesaker økt