Øygarden legg tilsette sine pensjonar ut på anbod

Marianne Bjorøy (Ap) vil halda fast ved Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som pensjonsleverandør for tilsette i Øygarden kommune. Ordførar Tom Georg Indrevik (H) og eit knapt fleirtal i kommunestyret legg ordninga ut på anbod. Foto: Karstein Sæverås

Eit knapt politisk fleirtal i kommunestyret vil sjå om Øygarden kommune kan få ein rimelegare pensjonsleverandør og frigjera pengar.

  • Karstein Sæverås

Fleirtalet i kommunestyret kan koma til å skifta pensjonsleverandør for dei tilsette i Øygarden, allereie etter halvtanna år med storkommunen.

Les hele saken med abonnement