Flere melder fra om festing og ulovlige hyttebeboere