Kommunen krev ferja fjerna – det meiner eigarane er urimeleg