– Det fine med tilrettelagt fotball er at du får vera den du er, og ingen dømer deg for det du går gjennom