Forventar kraftutbytte som før, trass i finansiell smell