Først skal de jobbe fra klokken sju til sju, så hele døgnet