Enda en gang måtte politiet rykke ut for å stoppe drone: – Et gjentakende problem