Så mange kjørte ulovlig at politiet ikke hadde kapasitet til å bøtelegge alle