Millionbåten er komen til rette – politiet har arrestert mann som også er mistenkt for hytteinnbrot