Trygve ble forsøkt svindlet

  • Trygve Norman Jentoft fikk et brev i postkassen, der han blir bedt om kontaktinfo for å motta penger fra det som antydes kan være en rik slektning. Slike svindelbrev florerer, advarer politiet. FOTO: Inger Elise J. Økland