Etterlatte etter Turøy-ulykken venter fortsatt på erstatning