Denne plastballen kan ha startet storbrannen i sommer