Regnet så langt monnar lite

  • Ein liten bekk kjem ut av eit inntaksrøyr til Bildevatnet, men dei skal meir enn litt regn til for å fylla magasina. FOTO: Karstein Sæverås