– Me får fleire og fleire sinte unge menn. Det må me få gjort noko med