Dette alternativet aukar tungtrafikken på Sotra kraftig

  • Dersom bypolitikarane går for ei «minimumsløysing» ved Storavatnet, må mykje stein køyrast på lastebilar til Ågotnes. FOTO: Statens vegvesen